Το καλάθι σας είναι άδειο.  | 0,00 €
dive-hunt.gr Είδη Κυνηγιού & Αλιείας | Το e-shop του καταστήματος Μαρτίνης Sub - Hunt
 
 

Κατασκευαστές

 
 


Bookmark and Share

Νομοθετικό Πλαίσιο Περί Όπλων

ΝΟΜΟΣ 2168/93

 

 

Άρθρο 1: Έννοια όρων - Έκταση εφαρµογής

 

§ 2. Όπλα θεωρούνται επίσης τα αντικείµενα που είναι πρόσφορα για επίθεση ή άµυνα και ιδιαίτερα:

 

β. Μαχαίρια κάθε είδους, εκτός εκείνων που η κατοχή τους δικαιολογείται για οικιακή ή επαγγελµατική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη, θήρα, αλιεία ή άλλη συναφή χρήση.

 

 

Άρθρο 2: Εισαγωγή από το εξωτερικό

 

§ 8. ∆εν απαιτείται άδεια για την εισαγωγή:

 

β. Μαχαιριών που χρησιµοποιούνται για οικιακή ή επαγγελµατική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη, θήρα αλιεία ή άλλη συναφή χρήση, ως και τυφεκίων αλιείας.

 

 

Άρθρο 6: Εµπορία-∆ιάθεση

 

§4. ∆εν απαιτείται άδεια για την εµπορία:

 

β. Μαχαιριών που χρησιµοποιούνται για θήρα, αλιεία, οικιακή, επαγγελµατική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη ή άλλη συναφή χρήση, ως και τυφεκίων αλιείας

 

 

Άρθρο 7: Κατοχή

 

§5. ∆εν απαιτείται άδεια για µαχαίρια, που προορίζονται για αλιεία, θήρα, τέχνη ή οικιακή, επαγγελµατική ή άλλη συναφή χρήση, για µηχανισµούς εκτοξεύσεως χηµικών ουσιών, που προορίζονται για την ίδια χρήση, ως και ξίφη και σπάθες που χρησιµοποιούνται για άθληση.